+45 70 13 17 44

Persondatapolitik – Juhl-Sørensen A/S

Et af Juhl-Sørensen A/S’ overordnede mål er, at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Juhl-Sørensen A/S ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Juhl-Sørensen A/S håndterer dine personoplysninger. 

1. Dataansvarlig
Juhl-Sørensen A/S sælger og udlejer klaverer, flygler og digitalpianoer, samt yder service for private og institutionelle kunder i hele Norden.
Juhl-Sørensen A/S (herefter Juhl-Sørensen) er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som du måtte overgive til os.
Juhl-Sørensen

kontaktoplysninger er:
Juhl-Sørensen A/S
Engmarken 22
8220 Brabrand
Danmark
CVR. NR.: 10859573
E-mail: info@piano.dk
Telefon: +45 70131744

Juhl-Sørensen udfører al håndtering af personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Juhl-Sørensen har iværksat de fornødne foranstaltninger for at sikre, at vi kan overholde gældende lovgivning, så vi kan tilbyde den fornødne sikkerhed for, at vi behandler kunders personoplysninger sikkert.

Når du, ved bestilling af én eller flere serviceydelser eller ved køb af et instrument, afgiver dine personoplysninger til Juhl-Sørensen, gives der samtykke til at Juhl-Sørensen behandler personoplysninger ud fra §6 stk. 1 i persondataloven.

2. Hvordan indsamler Juhl-Sørensen personoplysninger?
Juhl-Sørensen indsamler personoplysninger på følgende vis:
• Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Juhl-Sørensens serviceydelser.
• Fra personer der handler på dine vegne.
• På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af JuhlSørensens serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
• Via browser cookies – web beacons.
• I forbindelse med brug af Juhl-Sørensens digitale ydelser.
• Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
• Via TV-overvågning.

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og kunder. Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved vores indgange samt ved vareindlevering.

3. Hvilke informationer indsamler Juhl-Sørensen?
Juhl-Sørensen indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
• Andre almene personoplysninger.
• Demografiske oplysninger.
• Købshistorik herunder også brugen af Juhl-Sørensen og/eller andre digitale serviceydelser.

4. Online køb med kreditkort på vores webshops
Juhl-Sørensen anvender BAMBORA (Nets, Teller & Verifone incl.) i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel BAMBORA som Juhl-Sørensen er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). Udover til brug for gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen?
Juhl-Sørensen indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et eller flere af de formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Juhl-Sørensen indsamler samt det specifikke formål med indsamlingen.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen
Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Juhl-Sørensen baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Juhl-Sørensen kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Ligeledes kan Juhl-Sørensen behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Juhl-Sørensen kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

7. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Juhl-Sørensen behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger Juhl-Sørensen har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Juhl-Sørensen har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Juhl-Sørensen alle oplysninger, som Juhl-Sørensen ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Juhl-Sørensen efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved anmodning til Juhl-Sørensen enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også kontakte Juhl-Sørensen, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre.

Anmodningen fremsendes til:

Juhl-Sørensen A/S
Engmarken 22
8220 Brabrand
info@piano.dk
Att: Morten Juhl-Sørensen

Juhl-Sørensen vil hurtigst muligt efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Juhl-Sørensen, om Juhl-Sørensen kan identificere vedkommende som den rette registrerede, og at JuhlSørensen ellers ikke i henhold til særlovgivning er forpligtet til at beholde oplysningerne.

Såfremt du måtte ønske at klage over Juhl-Sørensens indsamling eller behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1300 København K, email dt@datatilsynet.dk, tlf. 33193200.

8. Hvis du ansøger om en stilling hos Juhl-Sørensen
Når du søger en stilling hos Juhl-Sørensen behandles de oplysninger, som du har givet JuhlSørensen i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og emailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Dine oplysninger opbevares i bogholderiet.

Juhl-Sørensen vedligeholder databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Juhl-Sørensen beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Juhl-Sørensen behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Juhl-Sørensen sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Morten Juhl-Sørensen.

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Juhl-Sørensen beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Juhl-Sørensen har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Juhl-Sørensen løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Juhl-Sørensen underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Juhl-Sørensens sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Juhl-Sørensens interne systemer benytter Juhl-Sørensen sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc., som vil kunne behandle dine personoplysninger. Sådanne tredjeparter vil dog alene behandle dine personoplysninger i henhold til indgåede databehandleraftaler med Juhl-Sørensen.

Juhl-Sørensen arbejder løbende med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger. Der er indgået databehandler aftaler med pågældende leverandører.

Juhl-Sørensen deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen, dog kun i den udstrækning det måtte være nødvendigt for opfyldelsen af et eller flere af formålene med behandlingen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig.

Juhl-Sørensen kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

10. Cookies
Juhl-Sørensen anvender cookies til vores digitale ydelser.

11. Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Juhl-Sørensens behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Juhl-Sørensen A/S
Engmarken 22
8220 Brabrand
info@piano.dk
Tlf: 70131744
CVR 10859573

Hent Købsguiden.
Tak for din interesse!

Du er få trin fra værdifuld information om, hvilket piano der opfylder netop dine behov.

Forespørgsel på

Reparation

Udfyld formularen nedenfor med informationer om dit instrument.

KØBSGUIDE

Tak for din interesse.
Klik her for at se købsguiden.